تبلیغات اینترنتیclose
طراحی صفحات وب (دانشجو)
 • تير

  جایگاه HTML


  ارسال شده توسط: اسماعیل ریگی زاده

   همانطور که اشاره گرديد برای اي جاد مجموعه دستورالعمل های نمايش در صفحات وب از شبه زبان Html استفاده می گردد.شبه زبان فوق ، را نمی توان بعنوان يک زبان برنامه نويسی در نظر گرفت  چراکه عملا" دستورالعمل های پردازش را شامل نشده و صرفا" در حد توصيف نحوه  نمايش محتويات است . Html دارای مجموعه ای از کدهای توصيفی برای نمايش اطلاعات در مرورگرها است. اين  زبان  دارای مجموعه ای از تگ ها است که هر يک دارای معانی و عملکرد از قبل مشخص شده هستند. مثلا" تگ :<B> برای پررنگ نمودن متن مورد نظر و يا تگ <Br>برای ايجاد يک خط خالی استفاده می شود. فايل هائی که بکمک Html ايجاد می گردنند می بايست دارای انشعاب "Html"  و يا "Htm" باشند. در حقيقت تگ های Html سياست های مربوط به نحوه نمايش اطلاعات در مرورگرهای وب را مشخص و مرورگرهای وب پس از تفسير تگ های استفاده شده واکنش های از قبل تعريف شده را از خود نشان خواهند داد. بنابراين می توان Html را بعنوان زبانی برای تبين نحوه نمايش اطلاعات تعريف کرد.

  مثال :  يک نمونه فايل HTML

  <html>
    <head>
         <title>عنوان صفحه </title>
     </head>
  <body>
       < ...... >
  </body>
  </html>

  html دارای نسخه های متعددی از بدو پيدايش تاکنون بوده است . در زمان ايجاد يک صفحه وب می بايست، نوع نسخه استفاده شده Html را مشخص نمود. اين عمليات توسط DOCTYPE انجام می گيرد. هر يک از نسخه های فوق دارای مجموعه تگ های مربوط به خود خواهند بود. در ادامه به انواع اين نسخه ها و نحوه تعريف کردن و مشخص نمودن نوع نسخه در صفحات وب اشاره می گردد.

   HTML 2.0 نسخه فوق بعنوان استاندارد اوليه (RFC 1866) معرفی گرديد.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Strict//EN">
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">

  Html 3.2 استاندارد معرفی شده توسط کنسرسيوم وب است .

   

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

  Html 4.0 استاندارد معرفی شده توسط کنسرسيوم وب که دارای سه گرايش متفاوت است :

      - HTML 4.0 Strict .  اين نسخه امکان استفاده از فريم و اغلب ويژگی هائی نظير " تراز بندی " را شامل نمی شود.

   

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
      "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">

      - HTML 4.0 Transitional امکانات مربوط به نمايش نظير " ترازبندی " را دارا بوده ولی همچنان امکان استفاده از فريم ها   وجود نخواهد داشت .

   

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.Transitional//EN"
      "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

     - HTML 4.0 Frameset  .  امکان استفاده از فريم را دارا است .

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0  Frameset//EN"
      "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">

  
   

  در اين بخش به بررسی برخی محدوديت های Html پرداخته تا از اين رهگذر جايگاه استفاده از آن بدرستی تبين گردد.

  • اطلاعات موجود در وب در حريم های اطلاعاتی با نام " صفحات وب " ذخيره می گردنند. اندازه ونوع محتويات اين نوع صفحات کاملا" متغير بوده و نمی بايست در اين راستا يک صفحه وب را با يک صفحه کتاب مقايسه کرد گرچه شباهت های اندکی نيز بين آنها وجود داشته باشد.

  • محتويات يک صفحه وب می تواند : متن   گرافيک صدا تصوير انيميشن و ... باشد. گستردگی و تنوع نوع اطلاعاتی که می توان در صفحات وب قرار داد يکی از مهمترين ويژگی های قابل توجه وب از ديدگاه ارائه دهندگان اطلاعات از يکطرف و استفاده کنندگان از اطلاعات از طرف ديگر می باشد.

  • صفحات وب از لحاظ فيزيکی فايل های هستند که توسط نرم افزارهای  مربوطه بوجود آمده و دارای انشعاب "htm" و يا "html"" می باشند. برای ايجاد اين نوع صفحات می توان از تمام نرم افزارهائی که بنوعی قادر به ايجاد و ذخيره سازی يک فايل هستند استفاده کرد.( Notepad نمونه ای از اين نوع نرم افزارها است ). امروزه نرم افزارهای کاملا" حرفه ای برای ايجاد و مديريت صفحات وب توسط شرکت های نرم افزاری ايجاد شده است . FrontPage,Hotmetal,... نمونه هائی در اين زمينه می باشند.

  • پس از ايجاد صفحات وب در صورت نياز و استفاده عموم ( داخلی  خارجی ) می بايست آنها را بر روی يک سايت ذخيره نمود. يک وب سايت مجموعه ای از صفحات وب را شامل می گردد.

  • ارائه دهندگان اطلاعات پس از آماده سازی صفحات وب و استقرار آنها بر روی يک وب سايت زمينه استفاده از اطلاعات فوق را برای استفاده کنندگان فراهم می نمايند. استفاده کنندگان با استفاده از نرم افزارهائی موسوم به " مرورگر" قادر به دستيابی به يک وب سايت و درخواست اطلاعات مورد نياز خود می باشند.

  • تمام صفحات وب دارای مجموعه دستورالعمل هائی هستند که نحوه نمايش اطلاعات مورد نظر را مشخص خواهد کرد. رايج ترين مجموعه دستورالعمل های نمايش در صفحات وب  تگ های Html می باشند.

  برچسب ها : ,
صفحه قبل 1 صفحه بعد

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی دانشجویان

خبرنامه دانشگاه و دانشجو

لینک دوستان دانشجو

مطالب پربازدید دانشوجوِيی

آرشیو وب دانشجو

آمار بازدید دانشجویان